Unlu Mamül Soğutma Kulesi (Spiral Konveyör)

Fiyat Sorunuz
İlan No: #00167770
Kategori: Soğutma Kulesi
Marka: DAMS
Model Tipi: DSKA-25
Ürün Tipi: Satılık
Ürün Durumu: Sıfır
Menşei: Türkiye
Teslim Durumu: Stokta Var
Konum: Mehmetakifersoy Mah. / Kemalpaşa / İzmir
Satış Detayı: Peşin

Unlu Mamül Soğutma Kulesi (Spiral Konveyör)

 

Kulenin Sağladığı İmkanlar

 

Fiziki mekanın en verimli şekilde kullanılması;

Spiral konveyör olarak da adlandırılan bu sistem ürünlerin soğutulması, farklı yüksekliklere taşınması, alandan tasarruf sağlamak amacıyla kullanılan konveyör tipidir.

İlaç, matbaa, lojistik, gıda ve benzeri sektörlerde kullanılmaktadır.

Konveyör, kullanılacak olan ürüne, amaca, kapasiteye göre bant tipi-genişliği, çapı ve kat sayısı belirlenir.

Bu sistem normal soğutmanın yanı sıra belli düzenlemeler ile un mamulleri, et içeren mamullerin şoklamasında da kullanılmaktadır.

Fermantasyon, şoklama, soğutma stoklama konularında enerji, mekan ve zaman tasarrufu sağlayan bir sistemdir.

Konveyör sistemi ürün ebadı, üretim kapasitesi göz önüne alınarak projelendirilerek ihtiyaç doğrultusunda üretimi yapılır.

İmalatı yapılan konveyör çalıştırılacağı alana kurulur. Uygulamalara uygun (soğuk hava ve benzeri) bant seçimi yapılır.

Fermantasyon, şoklama ve soğutma işlemlerinde oda tipi uygulamalara göre zaman, işgücü ve enerji tasarrufu sağlar.

Bantların gerginliği otomatik olarak ayarlanır. 

Spiral konveyör ile ürün boyutları kullanım alanı ve kapasiteye uygun olarak dar alanda çok geniş bir hat oluşturulur.

Minimum yer optimum kullanım alanı

Azami Enerji tasarrufu

Azami verimlilik

Kesintisiz çalışma

Kesintisiz ürün iletim

 

Bakery Product Cooling Tower (Spiral Conveyor)

 

Facilities of the Tower

 

The most efficient use of the physical space;

This system, also called spiral conveyor, is the type of conveyor used for cooling products, transporting them to different heights and saving space.

It is used in pharmaceutical, printing, logistics, food and similar sectors.

Conveyor, belt type-width, diameter and number of floors are determined according to the product, purpose and capacity to be used.

In addition to normal cooling, this system is used in certain arrangements for the freezing of bakery products and meat-containing products.

It is a system that saves energy, space and time in fermentation, freezing and cooling storage.

The conveyor system is designed by considering the product size and production capacity and produced according to the needs.

The manufactured conveyor is installed in the area where it will be operated.

Appropriate (cold weather and similar) band selection is made.

It saves time, labor and energy compared to room type applications in fermentation, freezing and cooling processes.

The tension of the bands is adjusted automatically.

With the spiral conveyor, a very wide line is created in a narrow space in accordance with the product dimensions, usage area and capacity.

Minimum space, optimum usage area

Maximum energy savings

Maximum efficiency

Continuous operation

DAMS is your solution partner with uninterrupted product delivery.

 

DAMS Tour de Refroidissement  / DSKA-25

 

Opportunités offertes par la tour

L'utilisation la plus efficace de l'espace physique 

Ce système est appelé aussi convoyeur en spirale, ce type de convoyeur est utilisé pour refroidir les produits, les déplacer à des différentes hauteurs et économiser l'espace.

Il est utilisé dans les secteurs pharmaceutique, de l'imprimerie, de la logistique, de l'alimentation et similaires.

La largeur, le diamètre et le nombre d'étages du type de bande sont déterminés en fonction du produit et de la capacité du convoyeur.

En plus du refroidissement normal, ce système est aussi utilisé dans certains arrangements pour le choc des produits à base de farine et des produits à base de viande.

C'est un système qui économise de l'énergie, de l'espace et du temps lors de la fermentation, de la congélation et du refroidissement du stockage.

Le système de convoyeur est conçu en tenant compte de la taille du produit et de la capacité de production et produit selon les besoins

 

Le convoyeur fabriqué est installé dans la zone où il sera exploité. Une sélection appropriée (température froide et similaire) de bande est effectuée.

Il permet d'économiser du temps, du travail et de l'énergie par rapport aux applications de type local dans les processus de fermentation, de congélation et de refroidissement.

La tension des bandes est ajustée automatiquement.

Avec le convoyeur en spirale, une ligne très large est créée dans un espace étroit en fonction des dimensions du produit, de la zone d'utilisation et de la capacité.

Espace minimum, zone d'utilisation optimale

Économies d'énergie maximales

Efficacité maximale

Opération continue

Avec une livraison de produit ininterrompue

DAMS est votre partenaire de solution.

 

Bu ilan 332 kez incelenmiştir.
Unlu Mamül Soğutma Kulesi (Spiral Konveyör)
Unlu Mamül Soğutma Kulesi (Spiral Konveyör) Yorumları

Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır.İlk yorum yapan sen ol!