İnek Keçi Koyun Süt Sağma Makineleri kategorisi aramanızda 69 adet ilan bulundu

Toplam 2 sayfa içerisinde 1. sayfayı görmektesiniz.

İnek Keçi Koyun Süt Sağma Makineleri Popüler Ürünler

Süt sağma makinesi 
Kendi içinde enerji kullanımına göre Benzinli Süt Sağma Makineleri, Elektrikli Süt Sağma Makineleri, Traktör Arkası Süt Sağma Makineleri olarak gruplanabilir. Ayrıca ekipmanlarına göre de Tekli Süt Sağma Makinesi, Çoklu Süt Sağma Makinesi, İkili Süt Sağma Makinesi, Üçlü Süt Sağma Makinesi, Dörtlü Süt Sağma Makinesi ve Süt sağma üniteleri diye gruplanabilir. Bununla birlikte Keçi Süt Sağma Makinesi, Koyun Süt Sağma Makinesi, İnek Süt Sağma Makinesi birbirinden farklı özelliklerde Süt Sağma makinalardır. Tasarımı ve işlevi, meme başlığına veya bezine zarar vermeden sütü hızlı ve etkin bir şekilde çıkarmak için ve mastitise neden olabilecek patojen mikroorganizmaları iletmek için minimum riskle sağma yapılması açısından kritik önem taşır. Süt sağma Makineleri Mastitis oluşturan organizmaların memeye girmelerinin tek yolu kanal kanalı içindir. Süt sağma Makineleri ile bu, sütün sütten ayrıldığı yoldur, bu nedenle, süt kanalının potansiyel meme içi enfeksiyona duyarlı olduğu sütü çıkarmak için çizgi kanalının açıldığı her zaman.

Süt sağma Makineleri ile sağmak önerilen sağım sürecinin büyük bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak mastitin kontrol altına alınması ve önlenmesi ile ilgilidir. Emzik ile makina arasındaki fiziksel ve fonksiyonel arayüz, sağımın sonucu olarak salgı içi enfeksiyonu en aza indirmek için dikkatle tasarlanmıştır. Süt sağma makinesi sadece mastitis vakalarının% 5-10'unu oluştursa da, doğru sağım makinesi işlevi zamanla korunmalıdır. Yanlış vakum veya pulsatör ayarları veya yıpranmış meme başı astarları, sağım makinesinin meme içi enfeksiyona katkıda rolünü artırabilir.

Makinede, ineklerin emzikleriyle temas eden ve sütü çıkaran, süt havuzunun dört biberondan çıkarıldığı yerde toplandığı bir tırnak , emzik bardaklarınavakum sağlayan vakum tüpleri ve sütü sütten uzaklaştıran süt tüpü içeren bir biber porsiyonu bulunmaktadır.Makine için bir vakum kaynağı ve vakumun açma-kapama döngüsünü düzenleyen bir pulsatör. Birçok süt sağma Makineleri bugün, sağım tamamlandığında makineyi inekten çıkaran otomatik kalkış (ATO veya detacher) aygıtı vardır. Ek olarak, Birçok sağım makinesi sistemi, hem makineyi düzenleyen hem de sağma işlemi sırasında inek ve sütüyle ilgili veri üreten bir bilgisayar sistemiyle bağlantılıdır. Aşağıdaki açıklama, Süt sağma makinesi bileşenlerinin genel bir görünümünü vermektedir.