Satış Sözleşmesi

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI: Ünvanı : Anexxa Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi

Adresi : Gülbahar mah. Cemal Sururi Sokak Halim Meriç İş Merkezi No:15/E Şişli İSTANBUL

Telefon : 0850 511 1 666

 E-posta : bilgi@makinaturkiye.com

1.2- ALICI: Alıcı bilgileri satış sözleşmesi ve üye kayıt formunda  belirtilmiştir.

Adı/Soyadı/Ünvanı: Müşteri Ünvanı Adresi : Müşteri Fatura adresi Telefon : Müşteri Telefon E-posta : Müşteri E-posta adresi

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.makinaturkiye.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

3.1- Üyelik paketleri Vergiler Dahil Satış Bedeli  satış sözleşmesi belirtildiği gibidir.

3.2- Ödeme Şekli : Ödeme şekli satış sözleşmesi belirtildiği gibidir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER ALICI

www.makinaturkiye.com internet sitesinde sözleşme konusu üyelik paketlerinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Alıcı sözleşme konusu üyelik paketinin onayından itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır.  Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğinin onaylanması veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren üyelik paketinin iptalini taahhüt ederiz. Firma adına kesilen faturalarda ise iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI firmanın SATICI firmaya (kargo ücretini eklemeden) iade faturası kesmesi ve tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 6- TESLİM SÜRESİ

Portalımızdan üyelik paketi satın alan firmalarımızın üyelikleri 24 saat içerisinde aktif edilmektedir. (Sitemizde online ürün satışı yapmamaktadır. Ürün satışı portaslımızda yer alan satıcı firma tarafından yapılmaktadır. Ürün teslim süreleri satıcı firma tarafından belirlenmiş olup satıcı firmalara göre değişiklik gösterebilmektedir. makinaturkiye.com portalada listelediği ürünlerin satışını yapmamaktadır.

 

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nunda yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : Anexxa Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi

ALICI: Satış sözleşmesi veya üyelik Formunda belirtilmiştir.