11,50 Kw Aksa Jeneratör Apd 12 Dizel Jeneratör

Fiyat Sorunuz

İlan No: #00137436
Kategori: 11- 30 KVA Arası Dizel Jeneratör
Marka: Aksa Jeneratör
Model Tipi: APD 12
Ürün Tipi: Satılık
Ürün Durumu: Sıfır
Menşei: Türkiye
Teslim Durumu: 3 Gün
Konum: Cennet Mah. / Küçükçekmece / İstanbul
Kısa Detay: 2 Yıl Garantili
Satış Detayı: Leasing'e Uygun, Havale / EFT

Satıcıyla iletişim kur

Göksu Makina

Göksu Makina Ltd. Şti

Danışman : Gökhan S.

11,50 KW Aksa Jeneratör APD 12 Dizel Jeneratör

 

APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
1 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
6DELWWHVLVOHUGH\HGHNJoND\QD÷ÕNXOODQÕPVDKDODUÕQGD$NVDMHQHUDW|UJUXEXJYHQLOLUOLNYHLGHDOSHUIRUPDQVVD÷ODUhUHWLOHQWPMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQ
|QUQWHVWLYHIDEULNDLPDODWWHVWL\DSÕOÕU
67$1'$57g=(//ø./(5
dÕNÕú*F)D]OÕ+]*)
%XMHQHUDW|UJUXEX,62VHUWLILND|]HOOLNOHULQHJ|UHWDVDUODQPÕúYHUHWLOPLúWLU
%XMHQHUDW|UJUXEX&(VHUWLILNDúDUWODUÕQDX\JXQGXU
%XMHQHUDW|UJUXEX,62\|QHWPHOLNúDUWODUÕQÕNDUúÕOD\DFDNVHYL\HGHWDVDUODQPÕúWÕU
6HV\DOÕWÕPNDELQOLJUXSODU(&$YUXSDJUOW\|QHWPHOL÷LQHJ|UHWHVWHGLOLU
400/230 11,50 9,20 10,60 8,50 15,00
Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP)
Voltaj kVA kW kVA kW Amp
Standby Güç (ESP): *YHQLOLUúHEHNHND\QD÷ÕQÕQNHVLOPHVLGXUXPXQGDGH÷LúNHQHOHNWULNL\NHJoWHPLQHWPHGHNXOODQÕOÕU(63,62HX\XPOXGXU$úÕUÕ
\NOHPH\HL]LQYHULOPHPLúWLU
Prime Güç (PRP): 'H÷LúNHQHOHNWULNL\NHJoWHPLQHWPHGH\ÕOOÕNVÕQÕUVÕ]oDOÕúPD
VDDWLLoLQNXOODQÕOÕU353,62HX\XPOXGXU,62\DJ|UHVDDWoDOÕúPDSHUL\RGXQGDVDDWDúÕUÕ\NOHPHLoLQNXOODQÕOÕU
-(1(5$7g5'21$1,06(d(1(./(5ø
TRANSFER SWITCH
- Dört kutuplu kontaktör
- Üç kutuplu kontaktör
YARDIMCI DONATILAR
- Römorklar
$OHWWDNÕPÕ EDNÕPLoLQ
$QD<DNÕW7DQNÕ
0XKDID]DNDELQLVHV\DOÕWÕPOÕWLSYH\DDoÕNDODQWLS
2WRPDWLNYH\DPDQXHO\DNÕWGROXPVLVWHPL
<D÷ERúDOWPDHOSRPSDVÕ
- Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
KONTROL PANOSU
ùDUMDPSHUPHWUHVL
MOTOR
<DNÕWVXD\ÕUÕFÕILOWUH
8]DNUDG\DW|UOVR÷XWPD
ALTERNATÖR
,VÕWÕFÕUXWXEHW|QOH\LFL
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
2 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
'ø=(/02725g=(//ø./(5ø
Su Kapasitesi L 7,00
Emilen Hava Debisi m³ /dk. 1,60
Governör Tipi Mekanik
<D÷.DSDVLWHVL L 4,50
(J]R]*D]6ÕFDNOÕ÷Õ ° C 420
Elektrik Sistemi 12 V d.c.
Radyatör Hava Debisi m³ /dk. 80
Egzoz Gaz Debisi m³ /dk. 4,50
<DNÕW7NHWLPL
L/sa
Yük
3,50
%100
Hava Emme 'R÷DO(PLúOL
6LOLQGLUYH7DVDUÕP 6LOLQGLUOL6ÕUDOÕ7LS
Norminal Devir d/dk 1500
Maksimum Standby Güç
12 kW[16HP]
1500 d/dk
6ÕNÕúWÕUPD2UDQÕ 18.0:01
Çap ve Stroke mm 80 X 90
Toplam Silindir Hacmi L 1,40
Üretici Aksa
Model A3CRX14
$/7(51$7g5g=(//ø./(5ø
7DVDUÕP )ÕUoDVÕ]NXWXSOX
Voltaj V 400/230
Rotor 7HN<DWDNOÕ(VQHN'LVNOL
<DOÕWÕP6ÕQÕIÕ H
øND]6LVWHPL Elektronik ( AVR )
)D]6D\ÕVÕ 3
Cos fi 0,80
Üretici Aksa
Frekans Hz 50
%2<87YH$ö,5/,.
Kabinli Grup
kg.
.XUX$÷ÕUOÕN
mm.
Boy
mm.
En
mm.
Yükseklik
L
<DNÕW'HSR.DSDVLWHVL
AK [ PHONE HIDDEN ] 1140 50
APD 12 A 50
$oÕN*UXS
kg.
.XUX$÷ÕUOÕN
mm.
Boy
mm.
En
mm.
Yükseklik
L
<DNÕW'HSR.DSDVLWHVL
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
3 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
0LNURLúOHPFLLOHNRQWURO
/&'HNUDQGDQELOJLOHULNROD\RNXPD
/&'HNUDQ]HULQGHÕúÕNOÕVL\DKNDUDNWHUVLPJHOHU
ùHEHNHYHMHQHUDW|UJoOHULDUDVÕQGDWUDQIHUNRQWURO
-HQHUDW|UPDKDOOLQGHYH\D3&NXOODQDUDN PDNVPHWUH X]DNWDQSURJUDPÕGH÷LúWLUPHRODQD÷Õ
%XWRQODUÕQ\HUOHúLPLYHLúOHWPHVLVWHPLNROD\
gQSDQHOGHQSURJUDPODPD
8]DNWDQoDOÕúWÕUPD
dRNOXPRWRUYHULOHULQLD\QÕDQGDJ|UHELOPH
.RQWUROWXúODUÕ6WRS5HVHW0DQXHO2WRPDWLN7HVW6WDUWEXWRQODUÕgOoPHJ|VWHUJHOHULQLHNUDQDJHWLUPHNLoLQ
PRGO/&'HNUDQÕQ\DQÕQGDYHULG|QGUPHWXúXN9$GDKLOYHNoNJoGHNLMHQHUDW|UJUXSODUÕPÕ]GD'6(
NRQWUROVLVWHPLVWDQGDUWGÕU*D]YHGL]HOPRWRUOXMHQHUDW|UJUXSODUÕQÕQRWRPDWLNRODUDNoDOÕúWÕUÕOPDVÕYH
GXUGXUXOPDVÕQÕJHUoHNOHúWLULU0RGOMHQHUDW|UQIUHNDQVÕYROWDMÕDNÕPÕPRWRU\D÷EDVÕQFÕVR÷XWPDVX\X
VÕFDNOÕ÷ÕoDOÕúPDVDDWLYHDNYROWDMÕQÕL]OH\HFHNYH/&'HNUDQGDJ|VWHUHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
$\UÕFDPRGOúHEHNHYROWDMÕQÕYHIUHNDQVÕQÕL]OHUYH\HGHNMHQHUDW|UJUXEXLOHRQDED÷OÕJoWUDQVIHUVLVWHPLQL
NRQWUROHGHU-HQHUDW|UGHDUÕ]DPH\GDQDJHOGL÷LQGHRWRPDWLNRODUDNMHQHUDW|UGXUGXUXOXUYHLOJLOLDUÕ]DPRGOQ|Q
SDQHOLQGH/&'HNUDQGDJ|VWHULOLU
'6(
N9$GDKLOYHNoNJoGHNLMHQHUDW|UJUXSODUÕPÕ]GD'6(NRQWUROVLVWHPLVWDQGDUWGÕU*D]YHGL]HOPRWRUOX
MHQHUDW|UJUXSODUÕQÕQRWRPDWLNRODUDNoDOÕúWÕUÕOPDVÕYHGXUGXUXOPDVÕQÕJHUoHNOHúWLULU0RGOMHQHUDW|UQIUHNDQVÕ
YROWDMÕDNÕPÕPRWRU\D÷EDVÕQFÕVR÷XWPDVX\XVÕFDNOÕ÷ÕoDOÕúPDVDDWLYHDNYROWDMÕQÕL]OH\HFHNYH/&'HNUDQGD
J|VWHUHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
$\UÕFDPRGOúHEHNHYROWDMÕQÕYHIUHNDQVÕQÕL]OHUYH\HGHNMHQHUDW|UJUXEXLOHRQDED÷OÕJoWUDQVIHUVLVWHPLQL
NRQWUROHGHU-HQHUDW|UGHDUÕ]DPH\GDQDJHOGL÷LQGHRWRPDWLNRODUDNMHQHUDW|UGXUGXUXOXUYHLOJLOLDUÕ]DPRGOQ|Q
SDQHOLQGH/&'HNUDQGDJ|VWHULOLU
Standart Özellikler
Jeneratör Kontrol Ünitesi
.RQWUROSDQRVXMHQHUDW|UJUXEXúDVLVL]HULQGHNLVD÷ODPoHOLND\DNODU]HULQHPRQWDM\DSÕOÕU
3DQRMHQHUDW|UJUXEXQXQ\DQWDUDIÕQDJ|]KL]DVÕVHYL\HVLQH\HUOHúWLULOLU
Montaj
&LKD]ODUoHOLNVDFGDQLPDOHGLOPLúSDQRNDELQLQHPRQWDM\DSÕOÕU3DQRVDFÕIRVIDWNLP\DVDOÕLOHNDSODQUDNVDF\]H\L
NRUR]\RQDGLUHQoOLKDOHJHWLULOLU3RO\HVWHUELOHúLNWR]ER\DYHIÕUÕQODPDLúOHPLLOHSDQRNDELQLQHVRQGHUHFHGD\DQÕNOÕ
ER\D\DSÕOÕU.LOLWOLYHPHQWHúHOLSDQRNDSD÷ÕLOHFLKD]ODUDXODúPDNNROD\GÕU
'6(PRGHORWRPDWLNúHEHNHDUÕ]DL]OHPHYHMHQHUDW|UNRQWUROPRGO
(OHNWURQLNDNúDUMFLKD]Õ$YROW
$FLOGXUGXUPDEXWRQXYHNRQWUROGHYUHOHULLoLQVLJRUWDODU
<DSÕYH%R\D
Cihazlar
P 72 - Kontrol Sistemi
(NUDQVD\IDGH÷LúWLUPHEXWRQX
LCD ekran
øODYHDODUP%LOGLULPJ|VWHUJHVL
Durum Led'leri
dDOÕúPDùHNOLVHoPHEXWRQODUÕ
1
2
3
4
4
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
4 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
<NVHN\D÷VÕFDNOÕ÷ÕGXUGXUPD
'úN\DNÕWVHYL\HVLGXUGXUPD
<NVHN\DNÕWVHYL\HVLDODUP
'úNVXVHYL\HVLGXUGXUPD
Standartlar
(OHOHNWULNVHO*YHQOLN(0&X\JXQOXN
%6(1(OHNWULNOLLúFLKD]ODUÕ
%6(1(0&PXDIL\HWVWDQGDUWÕ
%6(1(0&HPLV\RQVWDQGDUWÕ
Opsiyon Özellikleri
Ölçme Göstergeleri
02725
0RWRUGHYLUL
<D÷EDVÕQFÕ
6XVÕFDNOÕ÷Õ
dDOÕúPDVDDWL
$NYROWDMÕ
-(1(5$7g5
9ROWDM /1
$NÕPODU ///
)UHNDQV
ù(%(.(
9ROWD- ///1
Koruma Devreleri
ø.$=
$NúDUMDUÕ]DVÕ
'úNDNYROWDMÕ
'85'850$$/$50/$5,
6WDUWDUÕ]DVÕ
$FLOVWRS
'úN\D÷EDVÕQFÕ
<NVHNPRWRUVÕFDNOÕ÷Õ
'úN<NVHNPRWRUKÕ]Õ
'úN<NVHNMHQHUDWRU
IUHNDQVÕ
7UDQVIHUYROWDMÕGúNDUÕ]DVÕ
7UDQVIHUIUHNDQVÕGúNDUÕ]DVÕ
(/(.75ø6(/$d0$
-HQHUDW|UDúÕUÕDNÕP
$NúDUMFLKD]ÕVZLWFKLQJPRGHYH60'WHNQRORMLVLLOHUHWLOPLúGLUYH\NVHNYHULPHVDKLSWLU
$N9,NDUDNWHULVWLNH÷ULVLQHJ|UHúDUMHGLOLUDPSHUYROW'&oÕNÕúYHULU*LUúYROWDMÕYROW$&
&LKD]oÕNÕúÕNÕVDGHYUH\HNDUúÕNRUXQPXúWXU
úDUMFLKD]ÕOLQHHUúDUMFLKD]ODUÕQDJ|UHGDKDYHULPOLX]XQ|PUODUÕ]DRUDQÕGDKDGúNKDILIYHÕVÕ\D\PDVÕoRN
GúNWU7HUVNXWXSED÷ODQWÕVÕQDNDUúÕNRUXQPXúWXU
ùDUMDUÕ]DVÕoÕNÕúÕPHYFXWWXU
(OHNWURQLN$NùDUM&LKD]Õ
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
5 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
AK 10 - Kabin
hUQ+DNNÕQGD
6HV<DOÕWÕPOÕYH.RUX\XFX.DELQOHU$NVDMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQDNXVWLNPKHQGLVOHULWDUDIÕQGDQ]RUKDYDYHoHYUH
úDUWODUÕQDX\JXQJHOLúWLULOHQVHV\DOÕWÕPOÕNRUXPDNDELQOHULLGHDOVHVVHYL\HVLYHNRUXPDVD÷OD\DFDNúHNLOGHWDVDUODQÕUODU
N9$N9$JoDUDOÕ÷ÕQGDMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQPRGOHUVHV\DOÕWÕPNDELQOHULJUXEDNROD\VHUYLVYHEDNÕP
\DSDELOPHYHoDOÕúWÕ÷Õ\HUGHSDUoDGH÷LúLPLQHRODQDNVD÷ODU$\QÕ]DPDQGDMHQHUDW|UJUXEXQXQoHYUHVÕFDNOÕ÷ÕQDJ|UH
VR÷XWPDSHUIRUPDQVÕYHJooÕNÕúGH÷HULQGHKHUKDQJLVHYL\HGúNO÷PH\GDQDJHWLUPH\HFHN\DSÕGDROPDVÕQDGLNNDW
HGLOHUHNNDELQOHUGL]D\QHGLOPLúGLU.DELQOHULQoHYUHVÕFDNOÕ÷ÕYHVHVVHYL\HVLX\JXQOX÷XLoLQSURWDWLSWHVWOHUL\DSÕOGÕNWDQ
VRQUDUHWLPL\DSÕOPÕúWÕU
Standart Özellikler
'úNSURILOOLYHNDSODPDDODQÕD] NRPSDNW WDVDUÕP
.DELQMHQHUDW|UVHWLHJ]R]VLVWHPLYH\DNÕWGHSRVXúDVLWHNSDNHWRODUDNVHYNHGLOHFHNúHNLOGHELUELULQLEWQOH\HFHN
YHNROD\PRQWDMLoLQJHOLúWLULOPLúWLU
.LP\DVDOWHPL]OHPHLúOHPLQGHQJHoLULOHQNDELQoHOLNVDFSDUoDODUÕSRO\HVWHUWR]ER\D\ODNDSODQÕUYHIÕUÕQODQÕU
$OHY|QOH\LFL\DOÕWÕPVQJHUL
6HUYLVQRNWDODUÕQDNROD\HULúLP
.DELQLoHULVLQGHHJ]R]VLVWHPLYHÕVÕ\DOÕWÕPÕ
øNLWDUDIWDJHQLúNDSÕODU
.LLWOLNDSՁ]HULQGHúHIIDISHQFHUHGHQNRQWUROSDQRVXQXL]OH\HELOPH
.DELQLQGÕúÕQDPRQWDMOÕDFLOVWRSEXWRQX
6R÷XWPDIDQÕYHúDUMDOWHUQDW|UGRNXQPD\DNDUúÕNRUXQPXúWXU
.LOLWOHQHQNDSÕLOH\DNÕWGROXPXYHDN\HHULúLP
ùDVLYHNDELQ]HULQGHNDOGÕUPDQRNWDODUÕ
6HV\DOÕWÕPNDELQOLJUXSODUÕQVHVWHVWL(&\HX\JXQRODUDN6]XWHVWWDUDIÕQGDQGHQHWOHQPHNWHGLU
Yükseklik mm. 1140
<DNÕW7DQN.DSDVLWHVL 50
En mm. 860
Boy mm. 1850

dizel jeneratör 11,50 kw aksa jeneratör apd 12 dizel jeneratör aksa apd 12 aksa p72 12 kva aksa jeneratör
11,50 Kw Aksa Jeneratör Apd 12 Dizel Jeneratör Yorumları

Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke Para Birimi En Düşük Kargo Fiyatı En Yüksek Kargo Fiyatı
Komisyonsuz Aracısız Ticaret

Rekabetçi fiyatlar ile alın satın kiralayın

Tüm İletişim Kanalları

Telefon whatsapp mail ve tüm iletişim kanalları şeffaflığı

Mobil Cebinizde

Mobil uygulamamızı indirin takipte kalın

Mağaza Açın ve İlan Verin

Kolay kullanım sunan portalımızda alın satın kiraya verin