Çentik Darbe Test Cihazı kategorisi aramanızda 1 adet ilan bulundu

Ahp Plastik Makina ISO 179 , ISO 180 Çentik Darbe Test Cihazı - Charpy IZOD Pendulum Impact

Ahp Plastik Makina | AHP TC2

Çentik Darbe Test Cihazı Popüler Ürünler

Çentik darbe test cihazı standart yüksek gerilme miktarını belirler. Çentik darbe test cihazı derece deney enerji sırasında malzeme tarafından kırığı belirler. Çentik darbe test cihazı bu absorbe edilen enerji, belirli bir malzemenin çentik tokluğunun bir ölçüsüdür ve sıcaklığa bağlı sünek kırılgan geçişi incelemek için bir araç görevi görür. Endüstride de yaygın olarak çentik darbe test cihazı uygulanır, çünkü hazırlanması ve yürütülmesi kolaydır ve hızlı ve ucuz bir şekilde çentik darbe test cihazı ile sonuçlar alınabilir.

Çentik darbe test cihazı bir malzemenin büyük bir darbeden etkilendiğinde emebileceği enerji miktarını belirlemek için kullanılan yüksek bir gerilme oranı testidir. Çentik darbe test cihazı test sırasında bir plastik numunenin çarpılmasında emilen darbe enerjisinin, sarkaçtaki potansiyel enerji ile plastik numuneyi etkiledikten sonra sarkaç içinde kalan enerji arasındaki farka eşit olduğu varsayılmaktadır. Çentik Darbe Test Cihazı ile darbe dayanımı, plastik yapılarda göz önünde bulundurulması gereken önemli bir tasarım parametresidir çünkü bir plastik malzemenin ani darbelere veya büyük darbelere nasıl dayanacağını belirler. 

Bir malzemenin tokluğunu, sünek kırılgan geçiş sıcaklığını (DBTT) ve bir plastik malzemenin sünekliğini belirlemek için çentik darbe test cihazı kullanılır. Plastiklerin çentik darbe test cihazı ile test edilmesiyle, plastiğin darbe dayanımı belirlenebilir. Çentikli numunelerin çentik darbe test cihazı sonuçları birim kesit alanı başına enerji kaybında ölçülür.