Novoma Makina

Standart Kauçuk Ekstruderleri, Yüksek Performanslı Kauçuk Ekstruderleri, Çekiciler, Kesicili Çekiciler, Soğutma Üniteleri, Ürün İstifleme Üniteleri, Hamur Yükleme Üniteleri

Firma Ünvanı : Novoma Makina Sanayi Ticaret A.Ş.
Faaliyet Tipi : İmalatçı - Üretici İhracat
Firma Kısa Bilgi : Standart Kauçuk Ekstruderleri, Yüksek Performanslı Kauçuk Ekstruderleri, Çekiciler, Kesicili Çekiciler, Soğutma Üniteleri, Ürün İstifleme Üniteleri, Hamur Yükleme Üniteleri
Çalışan Sayısı : 11-50 Arası Çalışan
Şirket Türü : Anonim Şirketi
Kuruluş Yılı : 2011
Sermaye : 250.001-1.000.000 TL Arası
Yıllık Ciro : 1.000.001-5.000.000 TL Arası

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; Müşterilerin kalite, fiyat ve teknoloji beklentilerini en üst seviyede karşılayan standardize makineler tasarlamak, üretmek ve satış sonrası desteği sunmaktır. 

Vizyonumuz; Sürekli AR-GE ile geliştirilen, dünya çapında kabul görmüş, ileri teknolojiye sahip plastik ekstrüzyon makineleri üretmek.

 

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları politikamızı; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.
Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak sizlerin yanında olacağız.

 

Sosyal Sorumluluk

Novoma olarak yaşadığımız ülke toplumuna ve dünyanın tüm toplumlarına azami seviyede katkı sağlamak en önemli sosyal sorumluluk ilkemizdir. Ülke vatandaşlarına, sektör çalışanlarına katkı sağlamak, toplumun refahını gözetmek, eğitilmesine ön ayak olmak, eğitimi desteklemek kurumumuzun sosyal sorumluluk bilincinin göstergelerinden sadece bir kaçıdır.

 

Kalite Politikası

Faaliyet gösterdiği sektörlerde Kurumsal Anayasa ‘mızda belirtilmiş olan şirket vizyonları doğrultusunda,

Ürettiği tüm ürünlerde her zaman müşterinin birinci tercihi olmayı sağlayacak ürün kalitesi;


a. Hizmet sunulan tüm paydaşların istek ve beklentilerini esas alarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlayan hizmet kalitesi,
b. Çağdaş yönetim ilkeleri ile üretim ve hizmet noktalarının her aşamasında tüm kaynaklarını (insan, finansman, materyal, zaman) etkin ve verimli kullanan yönetim ve süreç kalitesi,
c. Uluslararası kalite standartlarını uygulayan, kalite anlayışını tüm birimlerine entegre etmiş ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle toplam kalite anlayışını tüm çalışanlarımız bilir, benimser ve yürüttükleri tüm çalışmalarında uygularlar.

 

Çevre Politikası

Novoma olarak çevre politikamızın temel öğeleri şunlardır;


Doğal kaynakları sorumlu ve verimli bir şekilde kullanmak,
Yenilenemez kaynakları korumak,
Üretim sürecinde mümkün olduğu kadar yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını tercih etmek,
Enerji tasarrufu sağlamak,
Çevre dostu ürünler üretmek ve çevre dostu üretim süreçlerini işletmede uygulamak,
Üretilen ürünleri ve üretim sürecini iyileştirmek,
Üretimde fire oranını en aza indirmek,
Geri dönüşümlü malzemeler kullanmak,
Çevre dostu teknolojiler kullanmak,
Kazalara karşı hazır olmak ve zarara uğramış çevreyi onarmak,
Tedarikçileri konuyla ilgili bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları için destek olmak,
Kamuyu işletmenin neden olduğu sağlık, güvenlik ve/veya çevre sorunları konusunda bilgilendirmek,
Kabul gören çevreci denetleme yöntemlerini geliştirilmesini desteklemek vce gerekli raporları düzenlemek,
Çevreci guruplar ile işbirliği içerisinde olmak,
Sivil toplum örgütleriyle projeler geliştirmek,
Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve atıkların zararını azaltmak ya da yeniden kullanımını sağlamak amacıyla arıtma tesisi kurmak.