Deneme Paketi Sözleşmesi

DENEME PAKETİ SÖZLEŞMESİ 
{packetDay}
Günlük/Aylık Deneme Paketi Sözleşmesi Anexxa Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi “makinaturkiye.com” ile alıcı aşağıdaki şartlarla sanal ortamda işbu Üyelik Sözleşmesi ('Sözleşme')'nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

1.            TARAFLAR
SATICI
Unvanı     : Anexxa Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi - makinaturkiye.com
Adresi      : Gülbahar Mah.Cemal Sururi Sok. Halim Meriç İş Merkezi No:15/E Şişli İSTANBUL
Telefon     : 0850 511 1 666
E-mail      : bilgi@makinaturkiye.com
ALICI
Adı - soyadı/Unvanı : 
{companyName}
Adresi                        : {address}
Telefon                       : {phoneNumber}
E-mail                        : {email}
Vergi No                    : {vergiNo}

2.            KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.makinaturkiye.com internet sitesinden elektronik ortamda ilan vererek aşağıda belirtilen {packetDay} günlük ücretsiz deneme üyelik paketi üyelik paketi şeklinde belirtilen paketin kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.     SÖZLEŞME KONUSU PAKET
Alıcı üye, makinaturkiye.com ilk üyelere özel sunduğu yukarıda belirtilen {packetDay} günlük ücretsiz deneme paketi ile hizmetten yararlanır. Sözleşmenin kurulmasından itibaren bağlayan üyeliği, boyunca geçerlidir.
Alıcıya veya alıcının mağazasına ait,   Resimli ilan,  Videolu İlan,  Açıklamalar ve iletişim bilgileri,  Mağaza -, Şube -  Konum bilgileri,  Faaliyetleri Sağlar.
Hizmetler, {packetDay} gün geçerlidir. Üyelik paketi sözleşmesinin süresinin bitmesinin 7 gün öncesinden kullanıcıya iptal işlemlerini gerçekleştirmesi için bildirimde bulunulur. Ücretsiz deneme paketini iptal etmeyen kullanıcı, 1 yıllık sözleşme yenileme işlemini {standartPacketPrice} tutar üzerinden kullanmayı kabul etmiş sayılır.  

4-       SÖZLEŞME SÜRESİ/MÜCBİR SEBEP
Sözleşme {packetDay} gün boyunca ücretsizdir.Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. 

5-       GENEL HÜKÜMLER
5.1.
18 yaşından küçük kişiler www.makinaturkiye.com’dan deneme  paket satın alamaz.
5.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından makinaturkiye.com sorumlu değildir.
5.3. Sitemizde online ürün satışı yapılmamaktadır. Ürün satışı portalımızda yer alan satıcı firma tarafından yapılmaktadır. Ürün teslim süreleri satıcı firma tarafından belirlenmiş olup satıcı firmalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Makinaturkiye.com portalada listelediği ürünlerin satışını yapmamaktadır. Makinaturkiye.com sadece alıcılara üyelik hizmeti sunmaktadır.
5.4. Makinaturkiye.com sitesinde paket satın alan üyeler, alıcıya ait ürün başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslimatından, ihtilaflardan veya teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden makinaturkiye.com sorumlu tutulamaz. Makinaturkiye.com, listelediği ürünlerden sorumlu değildir.
5.5. Firma bilgileri ve ürün girişleri üyenin sorumluluğundadır. İhtiyaç halinde, ürüne ait dataları ileten üyeler, teknik destek alabilirler fakat  Makinaturkiye.com üyeye ait ürün girişlerinden sorumlu değildir. Üye, ürünlerini ekleyebilir/çıkarabilir. Makinaturkiye.com üyelere ait ürünlerin girişini yapmak zorunda değildir.

6-   CAYMA HAKKI VE DEVİR YASAĞI
İşbu Sözleşme konusu hizmet alıcıya elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği alıcıya iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca da alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Taraflar, işbu Sözleşmeden doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder Alıcı, işbu Sözleşmeden doğan haklarını bir başka gerçek ya da tüzel kişiliğe kullandırmayacağını kabul eder.

7-      UYGULAMA
7.1.
Alıcı firma ilk kez ve {packetDay} gün ücretsiz üye olacaksa,, ürünlerini listelemek için {packetDay} günlük ücretsiz paket sözleşmesi yapmalıdır. Sözleşmeden sonra profil, logo alıcı, bilgiler, alıcıya ait sayfasında yayınlayacağı ilanlarda otomatik olarak yer alacaktır.  
7.2. Alıcı ilan edeceği ürünler ve firma profilindeki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden sorumludur. Teknik destek alan üyelerin ilettiği datalar sisteme eklenir. Sistemdeki ürünlerden makinaturkiye.com sorumlu değildir.
7.3. Ayrıca, yayınlayacağı tüm ilan içeriklerinin yürürlükte olan mevzuata uygun olarak düzenlenmesinden bizzat ve tek sorumludur. İşbu Sözleşmeye konu firma profili ve/veya ilan içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı Alıcı olup,
7.4. Alıcı bu konuda makinaturkiye.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.5. Makinaturkiye.com alıcıya kullanıcı adı ve şifre sağlayacaktır.
7.6. İşbu Sözleşmeye konu olan ilanlar makinaturkiye.com’un sağladığı “kullanıcı adı-şifre” vasıtası ile alıcı tarafından yayınlanacaktır.
7.7. Makinaturkiye.com sayfalarında yayınlanan ilanların yayında kalma süreleri, ilanın aktif duruma getirilmesinden itibaren, sözleşme üyelik süresi dahilindedir. Üyelik paketi sözleşmesinin süresinin bitmesinin 7 gün öncesinden kullanıcıya iptal işlemlerini gerçekleştirmesi için bildirimde bulunulur. Ücretsiz deneme paketini iptal etmeyen kullanıcı, 1 yıllık sözleşme yenileme işlemini {standartPacketPrice} tutar üzerinden kullanmayı kabul etmiş sayılır. Yenilenme işleminden sonra tarafına fatura iletilir. Faturanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yenilenen paketin ödemesini yapmalıdır.
7.8. Makinaturkiye.com sitesinde yayınlanan bilgiler herkese açıktır. Ancak, Alıcı alıcının, yetkilendirdiği çalışanlarının veya diğer iş ortaklarının, en geniş tanımıyla, Alıcı alıcının kendisine, makinaturkiye.com sistemlerini kullanabilmesi için tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreyi kendi adına kullanma yetkisi verdiği diğer 3. tarafların ve/veya bu kullanıcı adı ve şifreyi alıcının kontrolünde olmadan elde etmiş üçüncü kişi /tarafların,makinaturkiye.com sistemine, kullanıcı adı ve şifreyle girilen alt modüllerle kullanılan veya yer alan verilerin, makinaturkiye.com’un bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması ve en geniş anlamıyla ilgili mevzuatta tanımlandığı şekilde işlenmesi ve/veya, Sözleşme amaçları dışında kullanılması halinde tüm sorumluluk alıcıya ait olacaktır ve makinaturkiye.com sorumlu olmayacaktır. Söz konusu verilerin bu şekilde makinaturkiye.com kontrolü dışında alıcı ve çalışanları, temsilcileri veya 3. kişiler vasıtasıyla bu Sözleşmeye veya ilgili kanun ve mevzuata aykırı işlenmesinden doğabilecek tüm zarar, ziyan, hasar, idari para cezalarından alıcı sorumlu olacak ve makinaturkiye.com’u tazmin edecektir.
7.9. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcıya, makinaturkiye.com  kullanıcılarına/adaylara ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler aktarılmaktadır. Makinaturkiye.com bu verilerin ilgili Kanun ve mevzuata uygun bir şekilde temin edildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Makinaturkiye.com sözleşmenin imzalandığı an itibari ile alıcı ile arasındaki ticari ilişki kapsamında, “veri aktaran veri sorumlusu” iken, alıcı, aynı ilişki kapsamında “veri alıcısı veri sorumlusu” sıfatına haiz olacaktır. Bu tanımlar ile taraflar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatı uyarınca gerekli yükümlülüklerden müştereken sorumlu olacaklardır. Alıcı, makinaturkiye.com aracılığı ile elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir aldığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Alıcının Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdikten sonra kendisi tarafından işlenmiş verileri imha etmesi gerekmektedir. Alıcının bu verileri imha etmemesi ve/veya verileri işlemeye devam etmesi halinde veri sorumlusu sıfatıyla ilgili mevzuata uygun olarak bizzat aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve veri sahiplerinden kendi veri politikasına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak onay alması gerekmektedir. Alıcı, kişisel verilerle ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili, mevzuat kapsamında alınması gereken her türlü izni bizzat alacağını, ilgili kişilerden izin alınmaması/alınamaması durumunda kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlemesi, kullanması ve/veya transfer etmesi halinde veri sorumlusu olarak tüm yükümlülüğün kendisinde olduğunu, ilgili mevzuat ve bağlı düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesinden dolayı makinaturkiye.com’a iletilecek 3. kişilerin ve/veya kurumların tüm taleplerinden bizzat sorumlu olacağını, makinaturkiye.com tarafından bu nedenle idari para cezası ve sair her ne nam altında olursa olsun kesinleşmiş mahkeme kararı veya yaptırım ve ceza yetkisini haiz kurumlarca verilecek kararlar doğrultusunda ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, makinaturkiye.com’un kendisine rücu hakkı olduğunu, kesinleşmiş kararla veya ilgili kurum kararı ile birlikte ilk yazılı talepte makinaturkiye.com’a derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.10. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında veri sahiplerinin ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun taleplerine istinaden makinaturkiye.com’dan gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandırır ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda işbu Sözleşme ile birlikte ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun karar ve görüşlerine uyar.
7.11. Alıcı, sözleşmeye konu kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi, aktarması hâlinde, kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.        GİZLİLİK
8.1.
makinaturkiye.com’un sağlayacağı hizmet şifrelerinin tahsis edileceği firma yetkilileri, bu şifrelerin ve sözleşme fiyatının gizliliğini korumakla yükümlüdür.
8.2. makinatürkiye.com üzerinden ücretsiz {packetDay} günlük deneme paketi alan alıcının herhangi sözleşmeye aykırı durumlarda, adli ve yargı durumuna geldiğinde kişisel verilerinin şirket yetkililerine veya şirkete hizmet eden avukatlara paylaşmaya rıza vermiş sayılırlar.
8.3.Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, ayrıca,yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.
8.4. Alıcı İşBu sözleşmeyi ihlal ettiği durumlarda makinaturkiye.com’un zararlarını tazminle mükelleftir. Bu nedenlerle kesilen idari para cezaları vesair her ne nam altında ceza veya tazminatların ödenmesi halinde, makinaturkiye.com’un alıcıya rücu hakkı olup, alıcıya ilk yazılı talepte makinaturkiye.com’a derhal ve ferileri ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
8.5. İşBu sözleşmenin yükümlülüklerine aykırı durumlarda makinaturkiye.com’un tek taraflı tazminatsız fesih hakkı saklıdır.
8.6. Alıcı, makinaturkiye.com üzerinden ücretsiz {packetDay} günlük deneme paketi alan alıcının  her ne sebeple olursa olsun kullanmadığı, üzerindeki yükümlülükleri yerine getirmediği durumunda, makinaturkiye.com’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

9.      YETKİLİ MAHKEME
9.1.
Taraflar oluşabilecek ihtilafları sulhen halletmeye çalışırlar, ancak, sulhen anlaşılamaması durumunda 
Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde  İstanbul icra daireleri ve İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 
9.2.Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
9.3.Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanununun da yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir.

İşBu sözleşme {sozlesmeTarih}  tarihinde düzenlenmiştir. 9 Madde ve 4 sayfadan oluşmaktadır.  

SATICI                                                                                                 

Anexxa Bilişim Teknolojileri
(makinaturkiye.com)                                                                     

  ALICI

{companyName}