Galen Group - Ürünlerimiz Lastikli Yükleyici

İş Makinesi Kovaları, Yıkım Ataşmanları, Geri Dönüşüm Ataşmanları, Ekskavatörler, Yükleyiciler ve Demiryolu Ataşmanları imalatı ve satışını yapmaktadır