Fimaks Makina - Kimdir

Tarım Makineleri

 

ÜRETİM TESİSİ (Kapalı Alan: 5000 m2, Yeri: Karacabey - Bursa)


Üretim tesisimiz modern montaj hatları, kaliteli CNC tezgahlar,
kaynak robotu, boyama öncesi kumlama tesisi ve son teknoloji
ürünü toz boyama sistemlerinden oluşmaktadır.

ISO sertifikalı kalite sistemimizle müşterilerimize her koşulda
dayanıklı ve uzun ömürlü makineler sunabilmekteyiz.

 
Ayrıca ürettiğimiz her makine bilgisayar destekli tasarım
(CAD) yazılımlarıyla tasarlandığı için üretime geçmeden önce
makine üzerindeki problemler tespit edilerek kısa sürede giderilebilmektedir.

Bu sayede daha kaliteli ve daha güvenli makineler üretilebilmektedir.


VİZYON (GELECEKTEKİ ROLÜMÜZ)

Azalan kaynaklar ve artan dünya nüfusundan hareketle çevreye duyarlı bir şekilde, dönüştürülebilir kaynakları verimli kullanarak, toplum ve müşterilerin beklentilerinin geliştirdiği bilgi, beceri ve enerjileriyle, önce ülkemizdeki sonra tüm dünyadaki insanların beslenme sorunlarına teknolojik çözümler üretmek
Yeni yatırımlar yaparak istihdam yaratmak
Müşterilerin gelecek ihtiyaç ve beklentilerine ışık tutacak çalışmalar yapmak
Geleceğe liderlik yapmak
Kuruma bilgi sağlamak, bilgiyi işlemek ve bilgiyi çoğaltarak gelecek kuşaklara devretmekMİSYON (ÜRETKEN ROLÜMÜZ)

Ülkemizdeki endüstriyel tarım işletmelerine geçiş sürecinde tarımsal mekanizasyon çalışmalarına katkı sağlamak
Müşteri segmentlerinin beklentilerine uygun çözüm ve hizmet üretmek
Müşteri memnuniyetini tam sağlamak
Tüketicilerin bilinçlendirilmesine katkı sağlamak
Kurumun devamlılığını ve sürdürebilirliliğini sağlamak
Maliyet yöneterek ürün ve hizmeti daha ucuza sağlamak
Verimliliği artırarak ürünü ve hizmeti daha ucuza sağlamak
Çalışanlarımızın ve çevremizin kişisel kalitesini arttıracak faaliyetleri organize etmek
Çalışanların bilgi ve becerilerini ve memnuniyetlerini artırmak
Özkaynak karlılığını sürekli arttırmak buna karşılık tüm kaynakların risklerini yönetmek