Seven - Kimdir

HUrda Kağıt Plastik Atık Balyalama ve Presleme Makinaları

 

Seven Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, gelişmiş modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin de ekolojik dengesini ön planda tutarak gerek insanlarımızın layık oldukları temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmelerine imkan tanıyan ve gerekse de, şimdiye kadar değerlendirilmeyip heba edilmiş olan her türlü sanayi ve kentsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak ve bu sayede milli ekonomimize hesapta olmayan yeni ve büyük gelirler sağlamak amacıyla Avrupa'nın her biri kendi alanında lider birer kuruluş olan firmaları ile elele vererek çevremizin islahı ve ekonomimizin refahı amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar ana hatları ile, şehir çöplerinin içinde bulunup şimdiye kadar sıradan birer değersiz madde addedilerek heba edilen hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller v.s. gibi atıkları modern teknolojilerle organik atıklardan ayırdıktan sonra presleyip balyalayarak ilgili sanayilere birer değerli hammadde olarak geri kazandırmakta ve bu sayede hem tabii kaynaklarımızın azalmasını önlemekte ve hem de bu atıklardan dolayı ortaya çıkan çevre kirliliğine mani olmaktadır.

Sözkonusu atıkların yanı sıra, hertülü hurda araç lastikleri keza modern teknolojilerle içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıştırıldıktan sonra, geriye kalan lastikler 4 mm.'ye kadar öğütülerek başa faydalı bir asfalt hammaddesi olmak üzere, izolasyon maddesi, oto yan sanayi (fren, balata, paspas, cam etrafındaki lastik v.s.), çim saha altı döşemesi, oto yolların onarım ve ses geçirmez bariyerler ve daha bir çok ayrı sanayi dalında istifadesine ihtiyaç duyulan bir sanayi malzemesine dönüştürmektedir.

 

Ayrıca her çeşit hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun plastikleri, özel bir teknoloji ile otomatik olarak hurda kablolardan ayrıştırılarak ilgili sanayilere faydalı bir hammadde olarak gönderilmekte ve hurda kabloların çevremizi kirletmelerine mani olunmaktadır.
Daha önemlisi, her gün gittikçe sayıları artan kullanılmış hurda beyaz ev eşyaları ve elektronikler (Buzdolabı, Çamaşır-Bulaşık Makinaları, Televizyon, Bilgisayar) ve benzeri monoblok hurdalar öğütülerek ilgili sanayilere birer hammadde olarak geri gönderilmektedir.
Ayrıca, son yıllarda sayıları gittikçe artan ve kentlerimizi birer oto mezarlığına çeviren hurda otolarpreslenip balyalanarak hacımları küçültülmüş bir halde ilgili sanayilere geri gönderilmektedir. Bunların yanı sıra şehir çöplerinin içlerinde bulunan geri dönüşebilen ve her biri faydalı birer endüstri hammaddesi olan atıklar ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan organik çöplerden ise faydalı bir tarım gübresi (Kompost) veya Bio-Enerji elde edilmektedir. Bütün bu çalışmalar sonucu yaşadığımız çevremiz sözkonusu atıkların meydana getirdikleri çirkin manzara ve kirliliklerden kurtarılmakta ve aynı zamanda milli ekonomimize birer faydalı endüstriyel hammadde olarak geri kazandırılmaktadır.

Yukarıda ana hatları ile değinilen konuları, Seven Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, her biri konusunda uzman ve ülkemiz dahil dünyanın muhtelif ülkelerinde başarılı referanslara sahip Avrupa'nın değişik ülkelerine ait aşağıda isim ve faaliyetleri açıklanan partnerleri ile gerçekleştirme çalışmaları yapmaktadır ve her birini değerli birer hammadde olarak geri göndermeye ve insanların yaşadıkları çevreleri hurda kirliliğinden kurtarmaya büyük bir azimle devam etmektedir.